فراخوان آثار

مهلت ارسال آثار 15 دی‌ماه لغایت 30 بهمن‌ماه سال 1395

در دوره اول جایزه دادمان فراخوان محدود انجام می‌شود و از کارفرمایان و فعالان برتر هر حوزه دعوت به مشارکت صورت می‌پذیرد.

مهلت ارسال آثار 15 دی‌­ماه لغایت 30 بهمن‌ماه سال 1395