مسئولین کنفرانس

 

مهندس محمد دامادي

رئیس شورای سیاست­‌گذاری

نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كمسيون عمران مجلس

 

دكتر علي نبي زاده

دبیر شورای سیاست­گذاری

عضو هیئت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران

 

دكتر علیرضا رهايي

رئیس کمیته داوران

عضو هيئت علمي دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امير كبير

 

مهندس محمد موسوی

مدير هماهنگي همايش

مدير اجرايي مركز متخصصين راه و شهرسازي

 

مهندس میثم پاشا زانوسی

عضو شوراي سياستگذاري همايش

رييس مركز متخصصين راه و شهرسازي

 

مهندس شادمهر راستین

دبیر اجرایی

مدرس دانشگاه هنر