مقدمه

همایش تقدیر از چهره های ماندگار و کارآفرینان برتر راه و شهرسازی ایران

جایزه دادمان وسیله‌ای برای اطلاع، تایید و تقدیر تلاش و کوشش سازمان‌ها و کارفرمایان و فعالان حوزه راه و شهرسازی است. جایزه دادمان در راستای بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری و به منظور توسعه شبکه تعامل سازمان‌های حوزه راه و شهرسازی و ایجاد امکان تبادل و اشاعه دستاوردهای موفق و افزایش توان رقابت پذیری در سطوح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.