دکتر ایمان مصدری: توسعه فضای متخصصین و اشتغال آفرینی؛ مهمترین رسالت جایزه دادمان

اخبار

دکتر ایمان مصدری

توسعه فضای متخصصین و اشتغال آفرینی؛ مهمترین رسالت جایزه دادمان

 

دکتر ایمان مصدری رییس گروه متخصصین ایران در مورد جایزه دادمان می‌گوید: در همایش تقدیر از چهره‌های ماندگار وزارت راه و شهرسازی که به یاد شهید متخصص راه و شهرسازی، شهید رحمان دادمان، جایزه دادمان نامیده شده است، پارامترهای تخصصی حوزه راه و شهرسازی از جمله نیاز اصلی کشور به اشتغال و کارآفرینی، توسعه با بالاترین سطح استاندارد در نظر گرفته شده است و یکی از مهم‌ترین نقاط قوت برگزاری این همایش، همکاری نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولان در روند برگزاری است تا برای اولین بار در برخی حوزه‌های راه و شهرسازی ارزیابی علمی صورت بگیرد.

 

 MG 5883