ابنیه و ساختمان

ثبت‌نام

مدارک اولیه طراحی

مدارک اولیه طراحی شامل حداکثر 10 اسلاید Powerpointبه شرح ذیل می‌باشد.

  • شرح مختصر پروژه ( شامل:معرفی، سال شروع و خاتمه اجرا، روند اجرا و مرحله (فاز) کنونی و مکان پروژه و شاخصه برتر پروژه) (حداکثر 2 اسلاید)
  • ارتباط طرح با اصول ارزشی جایزه (ارائه جدولی از مزایا و معایب طرح در ابعاد مختلف تکنولوژی، ایمنی، کارآفرینی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی) (حداکثر2 اسلاید)
  • معرفی اجمالی طرح ( شامل: نقشه موقعیت پروژه، عکس های روند اجرای پروژه ( قبل ،در حین اجرا و پس از اتمام کار)، خروجی نرم افزارهای بکار رفته، تحلیل سازه و تاسیسات، نمودار و توضیحات لازم در مورد مصالح بکار گرفته شده و دیگر موارد) (حداکثر 6 اسلاید)

تکمیل فرم ثبت‌نام