دومین دوره جایزه دادمان / 16 اسفند 1396 / مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران)

دکتر محمد دامادی

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر محمد دامادی

دکتر علیرضا رهایی

رئیس کمیته داوران

دکتر علیرضا رهایی

دکتر علی نبی‌زاده

دبیر شورای سیاست‌گذاری

دکتر علی نبی‌زاده

مهندس میثم پاشا زانوسی

رئیس مرکز متخصصین راه و شهرسازی

مهندس میثم پاشا زانوسی

مهندس سید محمد موسوی ثانی

دبیر اجرایی

مهندس سید محمد موسوی ثانی

مهندس جمشید اکبری

مدیر هماهنگی

مهندس جمشید اکبری

مهندس صابر پیربرناش

مدیر ارتباطات و روابط عمومی

مهندس صابر پیربرناش