دومین دوره جایزه دادمان / 16 اسفند 1396 / مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران)

کمیته داوران

کمیته داوران همایش جایزه دادمان متشکل از مجموعه اساتید دانشگاهی و مسئولین اجرایی مرتبط با راه و شهرسازی است. کمیته داوران سه زیر مجموعه دارد: معماری و شهرسازی، راه و ترابری، ابنیه و ساختمان. این کمیته ها به طور مستقل در هر یک از سه حوزه با بررسی آثار دریافتی، برترین ها را انتخاب کرده و به دبیرخانه معرفی می کنند تا در روز همایش مورد تقدیر قرار گیرند.

اعضای کمیته داوران معماری و شهرسازی

 • دکتر محمود گلابچی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدسعید ایزدی؛ معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی
 • دکتر حامد مظاهریان؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
 • مهندس سید محمد بهشتی؛ رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 • دکتر محمدرضا حافظی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر عبدالحمید نقره‌کار؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر محسن فیضی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر هادی ندیمی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر شاپور دیوسالار؛ مشاور مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران
 • مهندس ایرج کلانتری؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی


اعضای کمیته داوران راه و ترابری

 • دکتر فریدون مقدس نژاد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر محمود عامری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر نادر طباطبایی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر علی خدایی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر شمس نوبخت؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر جواد میرمحمدصادقی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر داود یونسیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر حسن قاسمی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر علی مرادی؛ مدیرکل مرکز مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
 • مهندس علی آزاد؛ دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران
 • دکتر کریم اکبری وکیل‌آبادی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی نوشهر
 • مهندس عبداله غلام ابوالفضل؛ عضو هیأت مدیره شرکت کشتی سازی اروندان

اعضای کمیته داوران ابنیه و ساختمان

 • دکتر علیرضا رهایی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر علی نبی‌زاده؛ عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران
 • دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر مجید مرادی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر سعید صبوری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر حمزه شکیب؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر شاهرخ مالک؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر محسنعلی شایانفر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر ابوالفضل اسلامی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر محمود قضاوی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر محمدحسن بازیار؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر اصغر وطنی اسکویی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • دکتر منوچهر شیبانی اصل؛ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی
 • مهندس بهمن دادمان؛ عضو شورای عالی فنی